Ekspertizė

Norite prisiteisti skolą? Jokių problemų, nes žinome kaip. Tačiau klientų esame labiausiai vertinami dėl savo ekspertizės ir patirties sporto teisės, įmonių teisės, nekilnojamojo turto ir ginčų sprendimo srityse

Sporto teisė

Esame sporto teisės lyderiai Lietuvoje. Nuolat konsultuojame sporto organizacijas ir sportininkus įvairiais sporto teisės klausimais, kylančiais jų veikloje. Taip pat turime sukaupę solidžią patirtį atstovaujant klientus nacionaliniuose ir tarptautiniuose ginčuose, kurie nagrinėjami teismuose ir arbitraže.

Tarptautinės ir nacionalinės sporto sutartys

Sporto organizacijų reguliavimas

Atitikties sporto reguliavimui klausimai

Sporto projektų valdymas ir įgyvendinimas

Sporto projektų finansavimo klausimai

Sporto ginčai

Seminarai ir mokymai sporto organizacijoms, sporto projektų vykdytojams ir sportininkams

Įmonių teisė ir sandoriai

Mes nuolat konsultuojame vietos ir tarptautines įmones įvairiais įmonių teisės ir sandorių sudarymo klausimais, kurie apima tiek kasdienius įmonių veiklos, tiek ir sudėtingų sandorių sudarymo aspektus.

Įmonių susijungimai ir įsigijimai

Bendrovių valdymas

Teisiniai patikrinimai

Vadovų atsakomybė

Komercinės sutartys

Darbo teisė

Reorganizavimas

Restruktūrizavimas

Akcininkų sutartys

Nesąžininga konkurencija

Nekilnojamasis turtas

Mes nuolat konsultuojame vietos ir tarptautines įmones įvairiais nekilnojamojo turto vystymo klausimais

Nekilnojamojo turto įsigijimas ir pardavimas

Nekilnojamojo turto nuoma

Nekilnojamojo turto vertinimas

Nekilnojamojo turto finansavimas

Konsultacijos ir derybos dėl nekilnojamojo turto sandorių

Teritorijų planavimas

Vystymas ir statybos

Infrastruktūros vystymo projektai

Statybų ir žemės planavimo ginčai

Ginčų sprendimas

Esame sukaupę itin didelę patirtį įvairaus pobūdžio ginčų sprendime

Arbitražas

Mediacija

Skolų valdymas ir išieškojimas

Akcininkų ginčai

Reguliaciniai ginčai

Intelektinės nuosavybės ginčai

Statybų ginčai

Transporto sektoriaus ginčai

Sporto ginčai

Darbo ginčai

Mokestiniai ginčai